Milieurecht

Het milieurecht bestaat uit alle regels en wetten die tot doel hebben het leefmilieu te beschermen. De bescherming van het milieu staat in de grondwet en is uitgewerkt in diverse wetten. In het milieurecht zijn instrumenten beschreven die gebruikt kunnen worden om het leefmilieu van de burger te beschermen en te verbeteren. De belangrijkste daarvan zijn milieuplannen en milieuprogramma’s, kwaliteitseisen, vergunningen, algemene regels en handhaving.

Het milieurecht in Nederland wordt gehandhaafd via het strafrecht, het bestuursrecht en burgerlijk recht op verschillende bestuursniveaus. Op nationaal niveau is het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) verantwoordelijk voor de controle en inspectie van Nederlandse bedrijven op misstanden en het overtreden van de milieuwetten.

Ruimtelijke ordening

milieurechtBedrijven en mensen verrichten veel activiteiten en handeling die van invloed zijn op het gebruik van de in Nederland schaarse ruimte. Het doen en laten van burgers en bedrijven kan derhalve van invloed zijn op het beleid voor de ruimtelijke ordening. Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is wat wel en niet mag gereguleerd in het milieurecht. Een advocaat die gespecialiseerd is in milieurecht en ruimtelijke ordening kan u adviseren bij plannen of geschillen met de overheid omtrent de ruimtelijke ordening. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan bestemmingsplannen en bouwvergunningen.

Milieurecht en ruimtelijke ordening is een bijzonder complex rechtsgebied dat voortdurend in beweging is. Het is dan ook geen overbodige luxe om bij zaken als deze beroep te doen op een deskundige advocaat.

Bel ons op: 0900 2386222
(9 ct/pm)

Hulp nodig in uw Provincie?

Overal in Nederland vindt u een advocatenkantoor dichtbij. Klik op uw provincie of bel naar 0900 Advocaat en maak een afspraak met de advocaat in uw regio.

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg

Heeft u suggesties voor deze site? Laat het ons weten.